Registration Agreement

เนื่องจากในปัจจุบันเราได้พบเห็นข้อความที่โพสต์ไม่ถูกที่ถูกทางจำนวนมากในบอร์ดของของแต่ละแห่ง
นอกจากนี้ เรายังพบว่ามีข้อความหลายๆ อันที่อาจส่อไปทางผิด กม. จึงขอประกาศขอความร่วมมือจากสมาชิก
และผู้ใช้บอร์ดโคราชซาวด์ทุกท่าน ดังต่อไปนี้

1.ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเด็ดขาด หากทีมผู้ดูแลตรวจพบขอใช้สิทธิ์ในการลบข้อความโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจห้ามการใช้งานบอร์ดนี้ได้
2. ห้ามโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น บอร์ดนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่ากรณีใด ๆ เราวางตัวเป็นกลาง
3. โปรดโพสต์ข้อความให้ถูกต้องตามหัวข้อห้องของบอร์ดที่ต้องการ หากโพสต์ผิดห้อง ก็ยากจะหาคำตอบได้
ปล. อันนี้ผมว่าต้องช่วยๆ กันหละครับ ใครพบเห็นกระทู้ที่โพสต์ผิดห้องช่วยแจ้งด้วยนะครับ หากผู้ดูแลพบเห็นขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการย้ายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ แต่จะวางลิง้ค์ไว้ให้ก่อนครับ

4. การโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ ขายสินค้า โฆษณา ฯลฯ กรุณาโพสต์ไว้ในห้องที่จัดให้ไว้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม
ทีมงานจะทำการลบข้อความของท่านทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือน
5. การโพสต์ข้อความ กรุณาใช้คำสุภาพ หากทีมงานพบว่าไม่สมควร อาจจะลบข้อความของท่านได้

6. การเขียนกล่าวพาดพิงหรืออ้างอิงถึงผู้อื่น โปรดให้ความเคารพสิทธิ์แก่เจ้าของนามด้วย

7. การวาง link ของ url โปรดวางเฉพาะ url ที่ไปยังเว็บไซต์หน้าหลักเท่านั้น ห้ามวาง url ที่ link ไปยังไฟล์โดยตรงเป็นอันขาด
(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอกว่า ผิดกฎหมายครับ)

8. การโพสต์ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก แก่หมู่ชนในกลุ่มโคราชซาวด์และสังคมไทย ทีมงานจะทำการลบข้อความ
ของท่านและสั่งห้ามการโพสต์ของท่านเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

9. กรุณาตรวจสอบคำผิด ทั้งก่อนโพสต์ตั้งคำถาม และตอบคำถาม ครับ เพื่อการสื่อสารที่แม่นยำ และเข้าใจง่ายครับ

10. การแจกจ่ายโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ทางเว็บไซต์ไม่สนับสนุนการกระทำนี้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลของผู้นำมาแจกจ่าย
11. สินค้ามือสองที่ผิดกฎหมายถือเป็นความผิดส่วนบุคคลของผู้นำมาจำหน่ายทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรู้เห็น และไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำของสมาชิก และขอสงวนสิทธิ์แบนผู้ที่นำมาจำหน่ายในเว็บไซต์นี้