โคราชซาวด์ ชุมชนคนรักเครื่องเสียง


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Untitled Document ห้องแสดงผลงาน ขอแจ้งให้ทราบนะครับ สำหรับทีมงานทุกทีม หากไม่มีการเคลื่อนไหวในห้องนานเกิน 1 เดือน เราจะทำการล๊อกห้องท่านไว้ก่อนนะครับ หากต้องการปลดล๊อก แจ้งมาที่ ผู้ดูแลระบบ โทร 0862222923

ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้าน ตำบล กิ่งอำเภอและอำเภอ  (อ่าน 2386 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ จิรวัฒน์ โคราช

 • ความรู้มีไม่เยอะ แต่ถ้าแบ่งได้ก็แบ่ง ๆ กันไป จะเก็บไว้ทำไม ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • รองประธานกรรมการ
 • *
 • กระทู้: 3591
 • คะแนน: 228
 • ชีวิตนี้น้อยนัก ทำสิ่งดี ๆ เพื่อส่วนรวมให้มาก ๆ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 6.0 Firefox 6.0
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง หมู่บ้าน ตำบล กิ่งอำเภอและอำเภอ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
   1. การจัดตั้งหมู่บ้าน
          1.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
   1) เป็นชุมชนที่ราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจำนวนบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ บ้าน
   2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน
   3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบลหรือ องค์การบริหารส่วนตำบลและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
          1.2 กรณีเป็นชุมชนห่างไกล
   1) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือจำนวนบ้าน ไม่น้อยกว่า 120 บ้าน
   2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน
   3) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
   4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ

   
   2. การจัดตั้งตำบล
          2.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
                 1) มีราษฎรไม่น้อยกว่า 4,800 คน หรือ
                 2) มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 8 หมู่บ้าน
                 3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภาองค์บริหารส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
          2.2 กรณีเป็นชุมชนห่างไกล
          1) มีราษฎรไม่น้อยกว่า 3,600 คน
          2) มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 หมู่บ้าน
          3) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
          4) ต้องได้รับเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

   
   3. การจัดตั้งกิ่งอำเภอ
          3.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
                 1) มีราษฎรไม่น้อยกว่า 30,000 คน หรือ
                 2) มีตำบลไม่น้อยกว่า 5 ตำบล
                 3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและสภาจังหวัด
          3.2 กรณีเป็นชุมชนห่างไกล
                 1) มีราษฎรไม่น้อยกว่า 15,000 คน หรือ
                 2) มีตำบลไม่น้อยกว่า 4 ตำบล
                 3) ที่ว่าการกิ่งอำเภอใหม่ต้องห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร
                 4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและสภาจังหวัด

   
   4. การจัดตั้งอำเภอ
                 1) เป็นกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
                 2) เป็นกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นทางการปกครอง และการบริการประชาชน คือ มีราษฎรตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป
                 3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและ สภาจังหวัด

   

   หลักเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ

          - ชื่อเดิมมีความหมายไม่ดี ไม่สุภาพ หรือไม่เป็นมงคล
          - การเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม สามารถพิสูจน์ได้จากเอกสาร บุคคลหรือสถานที่
          - ชื่อที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรม และศิลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
          - ขอเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม ซึ่งมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียกขานเป็นระยะเวลา นาน และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
          - การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อใช้ภาษาท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายในทางที่ดี และถือเป็นการ อนุรักษ์ด้านภาษา
          - การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือสมเด็จพระสังฆราชประทานให้
          - การขอเปลี่ยนแปลงชื่อในกรณีมีการจัดตั้งหรือแยกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด แล้วปรากฏว่าชื่อนั้น ๆ ไปเหมือนหรือพ้องกับชื่อที่มีอยู่เดิม
          - ชื่อเดิมไปตรงกัน พ้องกันกับชื่อวัดในหมู่บ้านตำบลเดียวกัน ทำให้ผู้เข้าใจผิดเสมอว่า เป็นวัดเดียวกัน
          - การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้วัด และหมู่บ้านหรือ ตำบล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านตำบลก่อนแล้ว
          - เปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้องตามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
   
แหล่งที่มา เวปพิณแคณซาวด์  http://www.pinkaensound.com/index.php?topic=204.0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปโคราชซาวด์ครับคุณ บุคคลทั่วไป
พระสุพจน์  จิรวฑฺฒโน 
วัดบูรพาพิมล พิมาย นครราชสีมา 084 - 4984218
อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อทีมงานเวปโคราชซาวด์  
 https://www.facebook.com/groups/123389601097789/อ.ป๋อง โคราช

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับพระครับ

ออฟไลน์ ชายกลาง โคราช

 • ชมรมคนรู้ใจ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • *
 • กระทู้: 2404
 • คะแนน: 61
 • ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
ขอบคุณครับพระครับ
สุรพจน์ วิสิฎฐ์พรอักษร  219 ถ.มิตรภาพ ซ.19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   โทร 0817897546

ออฟไลน์ ช่างเฒ่า ห้วยแถลง

 • สายตรวจ
 • ผู้จัดการ
 • *
 • กระทู้: 1748
 • คะแนน: 177
 • รักกันครังหนึ่ง จะคิดถึงกันตลอดไป
ขอบคุณครับหลวงพี่
นายอภิชาติ  เลิศไธสง(ร้านเฒ่าเซอร์วิส)
445 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร.0807981430

ถาวร โคราช

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับหลวงพี่

david fahsai

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับหลวงพี่ครับ