คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ชื่อ:	20120716010134-471703828.jpgครั้ง:	580ขนาด:	220.1 กิโลไบต์ID:	214089
ปรีแอมป์ / อิควอไลเซอร์ คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดเอาไว้ในจำพวกของ Signal Processor หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ช่วยในการปรับแต่งเสียง ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับการควบคุมน้ำเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการแล้ว มันยังมีคุณสมบัติสำหรับการใช้งานในด้านอื่นๆอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างเหมาะสมด้วยการจัดการเสียง ( Signal Processor)
Signal Processor จัดเป็นอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ และคุณภาพเสียง ซึ่งมีหน้าที่ใช้งานกันอย่างหลากหลายออกไป อุปกรณ์จำพวกนี้สามารถต่อใช้งานร่วมกันได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อปรีแอมป์เข้ากับอิควอไลเซอร์ และครอสโอเวอร์ หรือว่าจะเป็นการต่ออิควอไลเซอร์เข้ากับปรีแอมป์ และครอสโอเวอร์ หรือจะต่ออิควอไลเซอร์เข้าครอสโอเวอร์ และปรีแอมป์ก็ได้ ทั้งนี้มันย่อมขึ้นอยู่กับการวางระบบไว้ว่าเป็นในรูปแบบใด โดยมีจุดสังเกตอยู่ที่ระดับของสัญญาณ เข้า/ออก ที่เหมาะสม ( Input / Output Level )

อ่านเพิ่มเติม...